RENOWACJE ELEWACJI W TECHNOLOGII WTA

DOSTAWCY: Hufgard Optolith, PCI.

 

Technologię WTA stosuje się przy odpowiednich zasoleniach murów. Zastosowanie na zewnątrz, szczególnie na cokołach oraz do wnętrz kiedy nie można wykonać hydroizolacji od zewnątrz. Należy pamiętać o koniecznym usunięciu spoin i tynków przed nałożeniem warstw renowacyjnych.

W skład systemu wchodzą:

 

PODKŁAD:

Obrzutka renowacyjna WTA OPTOSAN HSB. Zastosowanie jako cało powierzchniowa warstwa szczepna pod tynki WTA. Reguluje chłonność podłoża. Kolor szary. Uziarnienie 4mm. Zużycie 0,7 kg/m2/mm. Opakowanie 25kg.
Obrzutka cementowa PCI SANIMENT 04. Kolor jasnoszary. Opakowanie 30kg. 
Wyrównawczy tynk renowacyjny WTA OPTOSAN ASP. Zastosowanie jako warstwa wyrównawcza oraz do uzupełniania spoin. Kolor szary. Uziarnienie 2mm. Zużycie 11 kg/m2/cm. Opakowanie 25kg. 
Tynk Podkładowy wyrównawczy PCI SANIMENT 03. Kolor jasnoszary. Opakowanie 30kg. 
Mrozoodporny tynk renowacyjny WTA OPTOSAN USP o wysokiej porowatości. Zastosowanie na zawilgocone podłoża. Kolor biały. Uziarnienie 1mm. Zużycie 11 kg/m2/cm. Opakowanie 25kg. 
Tynk renowacyjny PCI SANIMENT 02. Kolor jasnoszary. Opakowanie 30kg. 

 

TYNK FINISZOWY:

Cienkowarstwowy, mineralny tynk z trasem OPTOSAN TRASSFEINPUTZ. Zastosowanie na podłoża zabytkowe, również elementy boniowane.

Kolor szara biel i inne na zamówienie. Uziarnienie od 0,1 do 0,6 mm. Zużycie 1,2 kg/m2/mm. Opakowanie 25kg. 

Szpachlówka renowacyjna PCI SANIMENT 01. Kolor naturalna biel. Opakowanie 25kg. 

 

FARBY:

Wysoko dyfuzyjne farby elewacyjne OPTOMAL SILCOSAN, SILISAN, SILISAN PLUS i LOTOSIL, MULTITOP FS i FT - patrz Farby elewacyjne
Wysoko dyfuzyjna silikatowa farba wewnętrzna w I klasie ścieralności OPTOMAL MINERALIN - patrz Farby wewnętrzne i tynki dekoracyjne