PŁYTKARSKIE ELEMENTY DODATKOWE

DOSTAWCY: Wkrętmet, ADW, Izolbet, Izohan.

 

ŁĄCZNIKI DO STROPODACHÓW WKRĘTMET ŁINO z wkrętem do blachy lub z kołkiem rozporowym. Zastosowanie do podłoża z blachy lub betonu.

WKRĘTY WKRĘTMET typu FARMER do pokryć z blachy.

 

KOMINKI WENTYLACYJNE DO PAP.

 

 

MASY BITUMICZNE DO PAP:

Dyspersyjny grunt pod papy ADW IZOPLAST R-W.  
Rozpuszczalnikowy grunt pod papy ADW IZPLAST-R. 
Rozpuszczalnikowy grunt IZOLBET A. Zużycie 03 do 0,4 kg/m2 przy jednej warstwie. Opakowanie 9, 18 i 28kg.  
Rozpuszczalnikowa szpachla wyrównawcza IZOLBET-W. Zastosowanie do wyrównywania podłoża pod papy i wypełniania ubytków. Opakowanie 5 i 10kg. 
Dyspersyjna szpachla naprawcza ADW IZOPLAST MS. Może być stosowana wewnątrz. 
Masa szpachlowa IZOHAN IZOBUD ROOFIX. Zastosowanie na zewnątrz. Opakowanie 1 i 5kg. 
Lepik na zimno IZOLBET-K. Zastosowanie do przyklejenia pap do betonów, tynków i pap. Opakowanie 5, 9 i 18kg. 
Lepik na zimno ADW IZOPLAST-K. Opakowanie 10 i 20kg. 
Lepik na zimno IZOHAN IZOBUD Br-TIXO. Opakowanie 5, 10 i 20L. 
Masa asfaltowa renowacyjna IZOLBET Dr i Dp. Opakowania 5, 9 i 18kg. 
Masa asfaltowa renowacyjna ADW IZOPLAST B i modyfikowany B MOD.