GRUNTY

DOSTAWCY: Jurga, Hufgard Optolith, PCI, Dreier.

 

GRUNT:

Preparat do gruntowania i wzmacniania chłonnych podłoży POPULAR. Opakowanie 5L. 

 

GRUNT GŁĘBKOKO PENETRUJĄCY:

Grunt PRIMERPROOF. Opakowanie 5L. 
Preparat gruntujący PCI GISOGRUND OP. Koncentrat - możliwość rozcieńczania 1:1. Opakowanie 5 i 10L. 
Preparat gruntujący OPTOGRUNT AQUAFORTE. Opakowanie 5 i 10L. 

 

GRUNTY SPECJALISTYCZNE:

Grunt odcinający OPTOGRUNT FGG. Zapobiega przenikaniu plam z podłoża. Opakowanie 10L. 
Grunt / mostek szczepny na niechłonne podłoża OPTOGRUND SUPERCONTACT. Zastosowanie np. do klejenia "płytka na płytkę". Zużycie 0,4 kg/m2. Opakowanie 10L. 
Grunt na niechłonne podłoża PCI GISOGRUND 303. Zastosowanie np. do klejenia "płytka na płytkę". Opakowanie 1L, 5L i 20L. 
Mineralny grunt przykrywający rysy OPTOSAN RISSGRUND. Kolor biały. Zużycie 0,4 L/m2. Opakowanie 8kg. 
Grunty pod tynki wewnętrzne - patrz Grunty podtynkowe   
Grunty pod farby wewnętrzne - patrz Farby wewnętrzne i tynki dekoracyjne   
Grunty pod farby i tynki elewacyjne - patrz Grunty elewacyjne