GRUNTY

DOSTAWCY: Hufgard Optolith, Sopro, PCI, Dreier, Sicol, Jurga.

 

GRUNT:

Preparat do gruntowania i wzmacniania chłonnych podłoży POPULAR. Opakowanie 5L. 

 

GRUNT GŁĘBKOKO PENETRUJĄCY:

Grunt PRIMERPROOF. Opakowanie 5L. 
Preparat gruntujący PCI GISOGRUND OP. Koncentrat - możliwość rozcieńczania 1:1. Opakowanie 5 i 10L. 
Preparat gruntujący OPTOGRUNT AQUAFORTE. Opakowanie 5 i 10L. 

 

GRUNTY SPECJALISTYCZNE:

Grunt odcinający OPTOGRUNT FGG. Zapobiega przenikaniu plam z podłoża. Opakowanie 10L. 
Grunt / mostek szczepny na niechłonne podłoża OPTOGRUND SUPERCONTACT. Zastosowanie np. do klejenia "płytka na płytkę". Zużycie 0,4 kg/m2. Opakowanie 10L. 

Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych SOPRO HPS 673. 

Zastosowanie na podłoża z płtek, lastrico, jastrychy z asfaltem i pozostałościami klejów

do PCV i wykłądzin.

Opakowania 1; 5 i 10kg.

673 Sopro HPS

Dwuskładnikowy epoksydowy podkład gruntujący SOPRO EPG 22. 

Zastosowanie jako preparat zwiększający przyczepność na gładkie podłoża jak metal,

beton, asfalt, stare powłoki malarskie.

Zużycie 0,3 - 0,5 kg/m2. Opakowanie 10kg.

522 Sopro EPG
Grunt na niechłonne podłoża PCI GISOGRUND 303. Zastosowanie np. do klejenia "płytka na płytkę". Opakowanie 1L, 5L i 20L. 
Mineralny grunt przykrywający rysy OPTOSAN RISSGRUND. Kolor biały. Zużycie 0,4 L/m2. Opakowanie 8kg. 
Grunty pod tynki wewnętrzne - patrz Grunty podtynkowe   
Grunty pod farby wewnętrzne - patrz Farby wewnętrzne i tynki dekoracyjne   
Grunty pod farby i tynki elewacyjne - patrz Grunty elewacyjne