NADPROŻA

NADPROŻE TYPU L-19: Nadproże składa się z belek nadprożowych i części monolitycznej wykonywanej na budowie.Belki nadprożowe betonowe o długościach od 90 cm do 360 cm. Obecnie rzadko stosowane z konieczności szalowania.

 

NADPROŻE STRUNOBETONOWE: Belki nadprożowe strunobetonowe o różnych długościach od 1,2 mb do 2,9 mb. Grubość 7 cm przy długości do 2,0 mb i 12 cm przy długości od 2,1 mb. Nadproża ze zbrojeniem z jednego pręta stosuje się do ścian działowych. Występują w długościach od 1,2 mb do 1,5 mb. Nadproża ze zbrojeniem z dwóch prętów stosuje się do ścian konstrukcyjnych. Występują w długościach od 1,2 mb do 2,9 mb. Obecnie powszechnie stosowane ponieważ pozwalają uniknąć szalowania.

Nadprożastrunobetonowe

NADPROŻE Z BETONU KOMÓRKOWEGO: Nadproże SOLBET produkowane z betonu komórkowego i zbrojone o wymiarach 12cm i 18cm x 24cm i w różnych długościach od 1,4m do 2,3m.