CEMENT i WAPNO

DOSTAWCY: Cemex, Izolbet 

CEMENT:

Cement CEMEX klasy I i II 42,5R. 
Cement IZOLBET klasy I i II 32,5R. 
Cement z trasem OPTOSAN TRASSZEMENT - patrz Renowacje elewacji zabytkowych  

 

WAPNO:

Wapno hydratyzowane IZOLBET w opakowaniach 20 i 30kg. 
Wapno z trasem OPTOSAN TRASSKALK - patrz Renowacje elewacji zabytkowych